Indian Summer an der Aare

Auenschutzpark an Aare

Auenschutzpark an Aare